ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΑ
29 Ιανουαρίου 2019

FARMAKONET – ΕΚΔΟΣΗ V1.8.49. GDPR (General Data Protection Regulation)

Προσαρμογή στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), ο οποίος θα εφαρμοστεί από…
Read More